اعضای مرکز اسناد فرهنگی آسیا

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

 

 

دکتر حمید تنکابنی(رئیس مرکز)

مهندس زهره عطایی آشتیانی (معاون مرکز)

دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی(عضو هیات علمی)

دکتر محمد نجاری (کارشناس مسئول)

اشرف آراسته (کارشناس )

 

مدیران پیشین مرکز اسناد فرهنگی آسیا

دکتر داریوش شایگان ،دکتر محمد علی فتح الهی ، مرحوم محمودشالچی طوسی ،دکتر رامین خانبگی ، دکترسیروس نصراله زاده و دکتر حمید تنکابنی.

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir