دکتر الهام ملک زاده

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

مشخصات فردی
نام الهام
نام خانوادگی ملک زاده
مرتبه استادیار پژوهشی
پست الکترونیک آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آشنائی با زبان های: ترجمه متون تخصصی انگلیسی و عربی
مدارک تحصیلی
 • دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرا، شهریور 1388 / عنوان پایان نامه: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه؛ استاد راهنما: دکتر منصوره اتحادیه، استاد مشاور: دکتر محمد امیر شیخ نوری
 • فوق لیسانس، رشته تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دی 1376 / عنوان پایان نامه: امور خیریه در دوره قاجار؛ استادراهنما: دکتر رضا شعبانی، استاد مشاور: دکتر ایرج تنهاتن ناصری
 • لیسانس، تاریخ ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1373
سوابق پژوهشی
کتب
 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول379؛ چاپ دوم 1385
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول1381؛ چاپ دوم 1383
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1383
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول1383؛ چاپ دوم1390
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۰۷ ت‍ا 1313)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،1383
 • مجموعه مقالات در بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارت نوگل، 1384
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، 1388
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول (خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،1390
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1391
 • Archives : Finding Women in the Sources/ Women and Endowments (vaqf) in late Qajar and early Pahlavi Era, Priston university publish, 2011
 • ویراستاری علمی کتاب راپورت میانکاله، تصحیح و گردآوری دکتر جمشید قائمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1390
 • معرفت تقویم (تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثر عبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار 1391
 • تاریخ ایران دوره‌ اسلامی کارشناسی ارشد خلاصه درس، نکات مهم ...کنکورهای آزاد و سراسری۹۱-۷۵، با همکاری: رقیه آقابالازاده، سمیه محمودی، مدرسان شریف، بهار 1391
 • دائره المعارف جنبش های اسلامی، مجموعه نویسندگان، پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات اجتماعی، 1392
 • مجموعه مقالات همایش پانصدمین سالگرد درگذشت نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، با همکاری خدیجه سهراب زاده، تهران، انجمن ایرانی تاریخ- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تابستان 1392
 • بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد، همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکربکر، تابستان 1392
 • Culture and Cultural Politics Under Reza Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of a Modern Society in Iran (Iranian Studies), How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System", Edited by: christoph werner. Bianca devos, press ROUTLEDGE .UK.2013
 • Abd-ol Ali Birjandi’s Active Life and Scientific Achievements 500th Anniversary of/ مجموعه نویسندگان/ انتشارات علمی- فرهنگی/1392
 • جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد‮‬‏‫/ الهام ملک زاده. زهرا حامدی. زهرا علیزاده بیرجندی/ انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1392
 • نظم و امنیت در خراسان جنوبی بر پایه گزارش های نظمیه در سده اخیر با همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، فکربکر، 1393
 • مجموعه مقالات سومين همايش ايران و استعمار انگليس، اعتراضات مردمي در برابر نقش استعماري انگلستان در بروز قحطي ايران، 1393
 • مصائب بی طرفی گزارشی از درگیری ایران در جنگ جهانی اول، شماره 18، اندیشه پویا، مرداد1393
 • مبدأ نهضت: (مجموعه مقالات قیام پانزده خرداد)/ احزاب سیاسی وابسته دولت محمد رضا پهلوی، بهار 1393
 • مروری بر تاریخ پزشکی و مامایی در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر، آفرین ادب جشن نامه استاد ادیب برومند، شرکت سهامی انتشار، 1393
 • مجموعه مقالات همایش روابط تاریخی بوشهر، بصره و مسقط، بوشهر و قحطی جنگ جهانی اول به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، در دست انتشار
 • جستاری بر تاریخ معاصر ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زیرچاپ
طرحهای پژوهشی
 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار / دانشگاه ازاد اسلامی و احد شهرری، 1385-1387
 • مجری طرح « تاریخچهٔ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، 1386-1387
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی" سیرتکوین و تطور حرفهٔ مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی"تشکیل بانک اطلاعات اسناد تاریخی جمعیت ایران"، مرکز پژوهشها و مطالعات جمعیتی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، شهریور 1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دکتر زهرا حامدی، "جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد"، مرکز پژوهش و مطالعات اسنادی مجلس شورای اسلامی، 1389-1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "بررسی حوادث طبیعی و انسان ساخت یکصد ساله اخیر تهران و مجموعه اقدامات امدادی انجام شده"، جمعیت هلال احمر استان تهران،1390
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی "تاثیر عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران در طی جنگ جهانی اول (1293 - 1298 هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسیه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391
 • بررسی نقش عوامل خارجی در قحطي بزرگ ايران در طی جنگ جهانی اول (1293 - 1298 هـ.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاًکید بر انگلستان و روسيه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1392.
 • مجری طرح پژوهشی «بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد» با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، 1391– 1392. بیرجند
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «جستاری بر تاریخ معاصر ایران»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرداد 1392
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر برایجاد و تکوین مؤسسات خيريه (رفاهي- بهداشتي) دوران پهلوی دوم (1320 تا 1357 شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1393
مقالات
مجلات علمی- پژوهشی
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، پژوهشنامه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 1386
 • وضعیت سیاسی اجتماعی زنان در دوره مغولان و ایلخانان، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، شماره 4، تابستان1387
 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان 1386و بهار 1387
 • بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال19، شماره3، پائیز 1388
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (1285 – 1357)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر 1390
 • غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان، مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، انتشارات بیاد فارس شناسی،1390
 • بررسی و نقد کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس (جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس« نگین ایران»، بهار 1390
 • نفت، انقلاب مشروطه و بختیاری ها، مجموعه مقالات جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • وقف درآسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشید نامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر1390
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر1390
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، 1390
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورهٔ پهلوی اول، مطبوعات بهارستان (1) فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز 1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، مجموعه مقالات همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، دی 1390
 • تحلیلی بر شغل مامایی در بهداری دورهٔ رضاشاه، فصلنامه علمی – پژوهشی گنجینه اسناد، زیر چاپ
 • نگاهی به انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر، مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر، انتشارات کویر، 1390
 • قاینات و قدرت های بزرگ در دوره قاجاریه (1344-1210ق) بررسی اوضاع سیاسی قاینات، (با همکاری علی آرامجو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س5، ش3، بهار 1390
 • بررسی اسنادی سیاست های اقتصادی دولت در مورد گیاهان صنعتی و دارویی قاینات (دوره زمانی 1300- 1320)، فصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، س6، ش1، پاییز 1390
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable Deeds in Tehran/ International Research Journal of Applied & Basic Sciences/ 2013 / Vol 4 No.6/ ISC Journal
 • جستاری بر تاریخ نگاری رسمی زنان در دورۀ پهلوی اول، دو فصلنامۀ علمی- پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری،دانشگاه الزهرا، شماره 9، بهار و تابستان 1391
 • The Role of Hellenism in the Development and Enhancement of Urbanization in Ancient Persia/ “Journal of Novel Applied Sciences”/ J Nov.A ppl Sci., 2(11): 615-618, 2013/ / ISC Journal
 • روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات فرهنگی– اجتماعی خراسان، شماره 3، بهار 92
 • روايت اسنادی نقش روسيه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ايران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی تاریخ ایران و اسلام، دانشگاه الزهرا، (زیر چاپ)
 • آب انبارهای وقفی یزد در دوران قاجار و پهلوی، علمی – پژوهشی مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، (پذیرش انتشار)
مجلات علمی- تخصصی
 • اقدامات خیریه و فعالیت های عام المنفعه زهراسلطان نظام مافی، وقف میراث جاویدان- بهار 1384 ش/ 2005م
 • مدرسه عباسقلی خان مشهد و نزاع بین وارثان آن و متولیان وقت، وقف میراث جاویدان- تابستان 1385 ش/ 2005 م
 • تصاویری از ایران در سفرنامه سرهنگ کلمباری، سفرنامه ای از دوره فتحعلی شاه قاجار، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – زمستان 1383 ش/ 2004م
 • سیمای امام علی(ع) در برخی از آثار چاپی ویژه تاریخ تشیع، کتاب ماه /تاریخ وجغرافیا – اسفند 1379 ش/ 2001م
 • معرفی کتاب رجال کتاب حبیب السیر، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – اردیبهشت 1380 ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب نایبان کاشان بر اساس اسناد، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا - شهریور 1380ش/ 2001م
 • معرفی و نقد کتاب سورم سرا بالامحله کردکوی، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – شهریور 1380ش/ 2001 م
 • کارنامه درخشان علمی دکتر عبدالحسین نوایی، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا – مهر 1383 ش/ 2004م
 • نقد کتاب تاریخ عضدی یا ناگفته هایی از دربار فتحعلی شاه، کتاب ماه/ تاریخ و جغرافیا- دی 1379ش /2001م
 • تاریخ و فرهنگ و مردم ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا-1381ش/2002 م
 • دیدار از ژاپن، ویژه نامه ژاپن، کتاب ماه / تاریخ و جغرافیا- 1381ش/2002 م
 • نقد و معرفی کتاب اسناد مدارس دخترانه در دوره قاجار و پهلوی، کتاب ماه/تاریخ وجغرافیا- 1381ش/2002 م
 • گزارش دومین سمینار بین المللی انجمن زنان پژوهشگرتاریخ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا-1381 ش/2002 م
 • این دولت و ملک می رود دست به دست .اشراقی نامه. چاپ اول1382، چاپ دوم 1384ش/ 2005م
 • فولکور در ایل بختیاری. ئاوینه 1376 ش/1997 م
 • تصحیح و توضیح بر نسخه تفضیل دارالفنون اثر موسی مرآت الممالک با همکاری دکتر نوائی، مجله تاریخ، دانشگاه تهران 1383 ش/ 2004م
 • پنج مقاله در ویژه نامه پیام تاریخ به مناسبت سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1383 ش/ 2004 م
 • چو ایران نباشد تن من مباد. کتاب هفته، مهر 1384ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه تهران عصر مشروطه/گنجینه اسناد ملی ایران، ویژه نامه مشروطیت، 1385 ش/ 2006م
 • وضعیت امور خیریه اردبیل در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش۵۷، بهار ۱۳۸۴ش/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه رشت در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد، ش‌ ۵۳، ب‍ه‍ار ۱۳۸3/ 2005م
 • وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار / فصل نامه تخصصی گنجینه اسناد
 • هیأت تفتیشی از دوره قاجار/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۵۴، ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۳/ 2004م
 • مادام توماسن یکی از بانوان نیکوکار فرانسوی در ایران/ فصل نامه تخصصی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد، ش‌ ۴۹و۵۰، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان ۱۳۸۲/2003م
 • مقایسة تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی/ فصل نامه تخصصی پیام بهارستان، ش 9، زمستان، 1389
 • ابومسلم نامه و نقش آن در تاریخ اجتماعی عصر صفوی/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان، تیر1389
 • مروری بر نظریات اقتصادی عصر رضاشاه و تأثیر آن بر امور خیریه/ مزدک نامه (3)، نشر خواهان و اساطیر، تیر 1389
 • روایت جراید از بهداشت و پزشکی ایرانِ دورۀ پهلوی اول، مطبوعات بهارستان (1)، فصلنامه مطالعات نشریه های ادواری، پاییز 1390
 • اصول حکمرانی، پیام بهارستان، شماره دوم ویژه حقوق و قانون، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، زمستان 1390
 • وضعیت علم و آموزش در دوره صفویه (با استناد به سفرنامه ها)»، همکاری الهام شیرین زبان، فصلنامه تاریخ پژوهی؛ شماره50، سال چهاردهم، بهار 1391
 • روایت سفرنامه‌های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتقال درهرموز، مجموعه مقالات مزدک نامه 5، تیر 1391
 • قانون مظفری/پیام بهارستان ویژه نامه قانون و حقوق جلد سوم، تابستان 1391
 • چالش فانوس هاي دريايي ايران در خليج فارس، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 179، فروردین. بهار 1392
 • مدارس نظامی نوین ایران (ازدورۀ صفویه تا تأسیس دارالفنون، همکاری مسعود دادبخش، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 18، زمستان 1391
کنفرانس و همایش ها
ارایه چکیده
 • حوزه علمیه نصیری و رصدخانه آن ، مهم ترین نهاد آموزشی علمی ایلخانی / کنگره فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی و طرح احیای ربع رشیدی- تبریز اردیبهشت 1384 ش
 • اقلیت های دینی شیراز در عصر زندیه /کنگره بزرگ فارسی شناسی- اردیبهشت 1384ش
 • روایت سفرنامه های ایتالیایی و اسپانیایی از روابط ایران و پرتغال در هرموز، همایش فرهنگی و گردشگری خلیج همیشه فارس
 • جایگاه قلاع تاریخی دیلمان/ همایش دیلمان شناسی – سیاهکل 1384 ش
 • حضور اجتماعی و فعالیت های زنان ارمنی تهران در بحبوحه مشروطه و پس از استقرار آن / همایش بین المللی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت – تهران اردیبهشت 1384 ش
 • انجمن های خیریه ی ایرانیان مقیم قفقاز/ همایش تاریخ روابط ایران و قفقاز
 • مقایسة تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • نوسازی در دوران رضاشاه، (تعامل دولت با مجلس در جهت مشروعیت دادن به نوین سازی ایران در طی ادوار پنجم تا هشتم مجلس شورای ملی)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • تعلیم و تربیت و نظام آموزش نوین: مروری بر قوانین و مصوبات ادوار اول تا چهارم مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • بررسی فعالیت های عام المنفعة رفاهی- بهداشتی در دوران رضاشاه (تعامل سیاستهای دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم)/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • انحلال قرار داد دارسی در آیینه نقش آفرینی نمایندگان مجلس شورای ملی/ نخستین نشست تخصصی تاریخ مجلس- تهران خرداد 1389
 • همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و ارّان/ اردبیل،4 و 5 خرداد 1389. عنوان مقاله: جایگاه نسخه پژوهی در مطالعات تاریخ محلی مطالعه موردی: تفصیل شکارگاه های اردبیل، ‌مشکین و سبلان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران17و18 آذر1389. عنوان: کارآمدی اسناد در بررسی انتقادی مطالعات تاریخ معاصر
 • همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390. عنوان مقاله: تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل
 • سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20/ تهران1390. عنوان مقاله: زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)
 • همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390. عنوان مقاله: مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر
 • سومین همایش دوسالانهٔ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • Armenian Business Rules in Sabzevar Qajar Manuscript/ On The Autochthonous Peoples Of The Caucasian-Caspian Region International 2012/Yerevan, Armenia.
 • بررسی جایگاه مطالعات میان رشته ای در دانشکده ها و مراکز علمی غربی (مطالعه موردی: آکادمی آمریکائی دین) همایش روش شناسی در مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی اسفند 1391 اردبیل
 • علوم میان رشته ای و باستان شناسی ایران از آغاز تاکنون مطالعه موردی: کارآمدی اسناد تاریخی در شناخت تاریخ باستان شناسی جدید در ایران، همایش ملی باستان شناسی ایران(دستاوردها، فرصت ها، آسیب ها)، 17و18اردیبهشت1392، دانشگاه بیرجند. دانشگاه هنر. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی.
 • سمینار بین المللی ایران و بالکان در آیینه تاریخ،Historical narrative of cultural relations between Iran and Romania تاریخ، 7 و 8 خرداد 1392، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، دانشگاه صوفیه، بلغارستان.
 • Geographic area, civilization, history, culture and heritage in the Caucasus based on manuscripts Geography of the Caucasus/IRAN AND THE CAUCASUS,Arran, Shirvan and Azerbaijan/ 2013/ Yerevan, Armenia.
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی وارمنی از1320 تا1357 ش، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد ساله اخیر،27-28 اذر 1392 تهران
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era, WOCMES,18- 22 augest, aankara,Turkey.
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، 19 شهریور 1393، مرند
 • آموزشگاه های مددکاری سازمان زنان تبریز، همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان، 19 شهریور 1393، مرند
 • قحطی جنگ جهانی اول در فارس به روایت اسناد آرشیو ملی ایران، همایش وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فارس همزمان با جنگ جهانی اول، آبان 1393، داراب
 • اسناد خوی در آرشیو ملی ایران، همایش ملی خوی در گذر تاریخ، 21 شهریور 1393، خوی
ارائه سخنرانی
 • سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران / ایران- شیراز 1381ش/ عنوان مقاله: موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران عصر مغول و ایلخانی
 • وضعیت امور خیریه و تحولات آن پس از مشروطه/ همایش کنگره بزرگداشت مشروطه، شبستر مرداد 1382 ش
 • همایش زن و علم در عصرحاضر، دانشگاه صنعتی شریف- تهران آبان1384 ش/ عنوان مقاله: تأسیس و گسترش مدارس دختران در تاریخ معاصر
 • سمینار بین المللی زن در تاریخ معاصر ایران/ ایران- زنجان1383 ش/ عنوان مقاله: نگاهی به فعالیت های خیریه انجمن های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار
 • سمینار بین المللی یکصدمین سالگرد مشروطه / انگلستان – آکسفورد 2006 م
 • The Effect of the Constitutional Revolution on Charitable deeds in Tehran
 • ششمین دوسالانه بین المللی / Iranian study انگلستان - لندن 2006 م
 • The Progressive Role of ArmenianWomen in Twentieth Century
 • هشتمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ فرایبورگ 2007 م
 • Qajar Elite Families in 20th century Iran and beyond: a case study on the Farmanfarma and Salor
 • بررسی وضعیت انجمن های خیریه زنان ارمنی تهران/ بنیاد ایران شناسی تبریز (دفتر انجمن زنان پژوهشگر شعبه تبریز)تبریز آبان 1387 ش
 • سمینار بین المللی ایران و قفقاز/ارمنستان/ ایروان 2008 م
 • Pioneer Role of Armenian Women of Tehran in the beginning of 20 th Century
 • هفتمین دوسالانه بین المللی/ Iranian study کانادا – تورنتو 2008 م
 • Women and Endowments ( vaqf ) in late Qajar and early Pahlavi Era
 • سمپوزیوم بین المللی سیاست و فرهنگ در دوره پهلوی اول/ آلمان- ماربورگ 2009 م
 • How to give Birth to a New Generation: Midwifery in Reza Shah’s Health Care System
 • کنفرانس بین المللی زن در / ایران ، تهرا ن. آذر 1388. عنوان مقاله: تحلیل نگرش های جنسیتی در منظومه سام و بهرام
 • نوزدهمین کنفرانس بین المللی خلیج فارس/ تهران، 28 و 29 دی 1388. عنوان مقاله: فانوس های دریائی ایران درخلیج فارس، معبرنمای کشتی های تجاری یا معبرنفوذ دولت انگلستان؟ (مجموعه ای از اسناد منتشر نشده آرشیو ملی ایران)
 • پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران/ تهران 4 و 5 اسفند 1388. عنوان مقاله: بررسی پیوند مهاجرت و سیاست در تاریخ ایران
 • کنفرانس بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری/ زاهدان، ایران عناصر نفی جهان شمولی تمدن غرب در گفتمان اقبال لاهوری
 • همایش ملی مطالعات ترجمه/ بیرجند، ایران طباخی ملوکانه/ ترجمه اثری فرانسوی در باب آشپزی در عصر ناصری
 • نهمین کنفرانس بین المللی شرق شناسی آلمان/ ماربورگ 2010م
 • The legal process of demographic policy during the Reza Shah period"
 • همایش بین المللی پژوهشی و فرهنگی هنر رضوی/ خراسان جنوبی(بیرجند)- مهر1389ش. عنوان مقاله: تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه ی سینمای غرب/ مطالعه موردی : فرهنگ رضوی
 • همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول/ شیراز آبان 1389ش. عنوان مقاله: غضنفرالسلطنه و جایگاه سیاسی وی در مقاومت مردم دشتستان
 • همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران 17 و 18 آذر1389
 • همایش ملی حجاب، چیستی و چرائی/ اهواز بهمن 1389ش. عنوان مقاله و پوستر: حجاب در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ
 • تغییر مذهب یا تحمیل قدرت، مروری بر گزارش های مورخان دوره صفوی از اقدامات شاه اسماعیل، همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • بررسی فعالیتهای عام المنفعه رفاهی– بهداشتی تعامل سیاست های دولت و مجلس در ادوار پنجم تا هشتم، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آبان 1390
 • گزارش تخصصی از روند اجرایی طرح پژوهشی موظف سال 1390 با عنوان سیر تکوین و تطور حرفة مامائی در عصر قاجار و پهلوی اول، تیر 1390
 • بررسی تطبیقی اقدامات عام المنفعه و موقوفات زنان در دوره قاجار و مشروطه، نشست تخصصی آثار مکتوب زنان (بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در دوران قاجار و مشروطه، پژوهشکده ادبیات با همکاری پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر1390
 • جستاری درباب منش دهقانی: عناصرتأثیرگذار در دوره رضاشاه، نشست تخصصی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان1390
 • زنان، سیاست و ایدئولوژی حاکمیت در ایران و ترکیه (مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران1390
 • مروری اسنادی بر جمعیت شناسی تاریخی بوشهر در دوران معاصر، همایش ملی نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر، 1390
 • سومین همایش دوسالانهٔ بین المللی خلیج فارس – تاریخ، فرهنگ و تمدن/ تهران 10 تا 12 اردیبهشت 1391. عنوان مقاله: چالش فانوس های دریایی ایران با دولت های انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
 • کاربرد نشانه شناسی به عنوان یک مدل تحلیلی در پژوهش تاریخی، اولین سمینار سالانه تاریخ و همکاری های میان رشته ای، تهران 16 و 17 اسفند 1390
 • Rıza Şah Devri Sosyal Refah Politikaları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul , 29 Mayis University, 03 Ağustos 2012
 • An introduction To The Manuscript Of Ma’rifat-I Taghvim Abdol Ali Of Birjandi, paris ,France, 27 june 2012
 • مروری برتاریخ حجاب در اديان الهي و تمدن‌هاي بزرگ، 3مهر1391، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
 • نقش نسخ خطی آثار ترجمه ای دورۀ قاجار بر ظهور شیوه های رفتاری و فرهنگ غربی در ایران (مطالعه موردی: طباخی ملوکانه) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29/08/1391
 • برگردان کتاب یا برگردان فرهنگ روزمره، نگاهی بر تاثیرات اجتماعی متون ترجمه شده در دوره ناصری، انجمن خیریه زنان ارمنی تهران، 07/09/1391
 • تأثيرعوامل خارجي در قحطي بزرگ ايران درطي جنگ جهاني اول(1293-1298ه.ش) بر اساس اسناد منتشر نشده آرشيوي با تأكيد بر انگلستان و روسی، 7/12/1391
 • روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران در همایش «مروری بر تاریخ روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی» مرکز تحقیق و توسعه علوم دانشکده مطالعات جهان .13 /12/1391
 • معرفی نسخه خطی معرفت تقویم اثرعبدالعلی بیرجندی، نشست علمی نکوداشت پانصدمین سالروز درگذشت علامه عبدالعلي بيرجندي، منجم و رياضيدان ايراني، انجمن ایرانی تاریخ، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/12/1391
 • علل زمینه ای مؤثر بر شکل گیری انجمن های زنان از مشروطه تا کودتای 28 مرداد 1332/ سلسله جلسات مطالعات زنان در جهان اسلام، یکصدساله اخیر/30/1/1392/ انجمن زنان پزوهشگر تاریخ/تهران
 • گوليلمو برشه و اسناد روابط ايران و ونيز،بزرگداشت يكصدمين سال درگذشت گوليلمو برشه، 16/2/1392، سرای اهل قلم بین‌الملل نمایشگاه بین المللی کتاب
 • مروری اسنادی بر نقش دولت های انگلستان و روسيه بر قحطي ايران در جنگ جهانی اول/ نقش اسناد در تبیین وقایع تاریخی/4/2/1392/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/شهرری
 • پيامدهاي جنگ جهاني اول و قحطي در ايران/نشست تخصصی پيامدهاي جنگ جهاني اول و قحطي در ايران/ 17/ 2/1392 ، انجمن ایرانی تاریخ. پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تهران.
 • وضعیت مؤسسات خیریه رفاهی، بهداشتی ایران در طی جنگ جهانی دوم (1320- 1324)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 27 آبان 1392
 • بررسی فعالیت های اجتماعی زنان زرتشتی و ارمنی از1320 تا 1357 ش، ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، 1392/9/27، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه مفید، پژوهشکده امام خمینی (ره)...، تهران
 • The First NGOs of Iranian Women, WOMEN’S POLITICS AND RELIGION INTHE MUSLIM MIDDLE EAST, February 20.2014,University of Santa Barbara. USA.
 • The social and charitable activities of the first women-led NGO in Iran, the February women's meeting, February 22. 2014, Women's Association of Northern California Program Room Los Altos Library
 • Russian and Soviet Occupation of Iran in the First World War,Ucla University of California,13 A pril 2014, USA.
 • Takieh,Hosseynieh and Women’s Shrines in Bushire during the Reza Shah Era. Middle East Technical University (WOCMES).18-22 augest 2014.Ankara .Turkey
 • بررسی روند نقش آفرینی دول روس و انگلیس در ماجرای قحطی ایران طی دوران جنگ جهانی اول، جنگ جهاني اول و جامعه ايران، پژوهشكده اسناد و انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي،20/5 /1393
 • از کلاس قابلگی تا مدرسه عالی مامایی تبریز، زن در تاریخ آذربایجان، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. انجمن ایرانی تاریخ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند. دانشگاه پیام نور مرند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ...، 1393/6/18، مرند
 • اسنادخوی در آرشیو ملی ایران، خوی درگذر تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ.فرمانداری خوی، 1393/6/20، خوی
فعالیت های آموزشی
تدریس در مقطع کارشناسی
 • تدریس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از 1379 الی 1389
 • تدریس گاهشماری و تقویم/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1382 الی 1388
 • تدریس تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1381 الی 1388
 • تدریس تاریخ دیپلماسی ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 1379 الی 1389
 • تدریس تاریخ ایران از انقراض قاجارتا کودتای 28مرداد32 / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 1385 الی 1389
 • تدریس تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا. نیمسال اول 1385 و نیمسال اول 1389 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری . نیمسال دوم 1386
 • تدریس تاریخ نفت در ایران و کشورهای خاورمیانه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. از 1380 الی 1389
 • تدریس تاریخ ملل مشرق / دانشگاه الزهرا. نیمسال دوم 1390- 1389
 • تدریس تاریخ انقلاب مشروطه/ 1383 الی 1386
 • تدریس تاریخ نفت / دانشگاه الزهرا. نیمسال اول 1392-1391
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد
 • تدریس تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز . از 1388 الی 1388
 • تدریس نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول1390-1391
 • تدریس تاریخ بررسی جنبشهای یکصدساله اخیر ایران (به طور خاص انقلاب اسلامی)، نیمسال دوم 1391- 1392
 • تدریس ماًخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی (بنیاد ایرانشناسی). نیمسال دوم 1391- 1392
 • تدریس نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 1393- 1392
 • بررسی جنبش های یکصدساله اخیر (به طور خاص انقلاب اسلامی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیمسال دوم 1391- 1392
 • تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار/ دانشگاه الزهرا/ نیمسال دوم 1391- 1392
 • آشنائی با اسناد و نسخ خطی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ نیمسال دوم 1392- 1393
 • ماخذ شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی) / نیمسال اول 1393- 1394
 • سمینار/ دانشگاه شهید بهشتی(بنیاد ایرانشناسی)/ نیمسال اول 1393- 1394
 • نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 1393- 1394
تدریس در کارگاه های آموزشی
 • برگزاری دوره و تدریس تاریخ معاصر ایران در مناطق 1- 3- 7 آموزش و پرورش استان تهران. زمستان 1387
 • برگزاری کارگاه اموزشی روش تحقیق با گرایش شناسایی و بهره گیری از منایع اطلاعاتی/ تهران /سازمان زندان ها. 24 و 25 آذر 1386
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی/ بیرجند/ دانشگاه بیرجند. 14 اردیبهشت 1391
 • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات تاریخی/ تهران/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – انجمن ایرانی تاریخ. 4 تیر 1392
 • برگزاری کلاس آموزشی سیاق با مشارکت عمادالدین شیخ الحکمائی/ ماربورگ، آلمان/ دانشگاه فیلیپ، بنیاد گِرِدا هِنکل/ 19- 23 آگوست 2013
پایان نامه های دانشجوئی
 • مشاور: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی اول در کرمانشاه با تکیه بر اسناد/ دانشگاه بیرجند. بهمن 1391
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی تحفه المظفریه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع شهریور 1389
 • مشاور: تاریخ تحولات ایران در طی جنگ اول و دوم ایران و روس/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آبان 1389
 • راهنما: بررسی حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • مشاور: زندگی سیاسی میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع آذر 1389
 • مشاور: بررسی مطبوعات ایران در دوران استبداد صغیر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع بهمن 1389
 • راهنما: مدارس نظامی در ایران بر پایه نسخه خطی حسنعلی افشار( قانون نظامیه)/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. شهریور 1390
 • راهنما: تاریخ تحولات شهرکرد در دوران پهلوی با تکیه بر اسناد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. در حال انجام
 • مشاور: حضور اشکانیان در بین النهرین و سوریه/ خدیجه رشیدی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تاریخ دفاع آذر 1390
 • مشاور: سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی/ مریم کاشف نیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ تاریخ دفاع بهمن 1390
 • راهنما: رقابت های سیاسی اجتماعی رجال حکومتی عصر قاجار و تأثیرآن بر مناسبات اجتماعی این دوره/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ تاریخ دفاع شهریور 1392
 • مشاور: تربیت بدنی از 1299 تا انقلاب اسلامی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تاریخ دفاع بهمن 1392.
 • راهنما: تأثیر جنگ روسیه و ژاپن بر تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بر اساس نسخه خطی مجیرالدوله/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. تاریخ دفاع تیر 1392
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد)/ دانشگاه بیرجند/ تاریخ دفاع مهر 1392.
 • راهنما: فعالیت های عام المنفعه یزد در دوران قاجار و پهلوی اول/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/ تاریخ دفاع شهریور 1392
 • راهنما: بررسی اوضاع اجتماعی،سیاسی،اقتصادي و تجاري بندرلنگه از پایان صفویه تا پایان دوره رضا شاه/ نشگاه آزاد اسلامی واحد داراب/ تاریخ دفاع دی 1392
 • مشاور: بررسی نقش متفقین در کمبود مواد غذائی از شهریور 1320 تا آذر 1324 هـ.ش / دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی/ تیر 1393
 • راهنما: بررسی روند اعطای القاب در دوران قاجار. مطالعه موردی مشیرالدوله ها / دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی/ در حال انجام
 • راهنما: تصحیح نسخه خطی جنگ عثمانی و یونان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ در حال انجام.
 • مشاور: بررسی وضعیت اصلاحات ارضی در بیرجند در عصر پهلوی دوم (روند، پیامد) /دانشگاه بیرجند/ شهریور 1392
 • مشاور: بررسی مناسبات اقتصادی ایران عصر صفوی با انگلستان و هلند از 996 – 1135 هـ.ق/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ اردیبهشت 1392
 • راهنما: مطالعه تطبیقی سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/26 /6/1393
 • راهنما: بررسی اسلام ‎پذیری ایرانیان در عصر اموی (41-132 ق) (بررسی موردی: نقش حجاج بن یوسف ثقفی/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ 23/6/1393
موفقیتهای علمی و افتخارات
 • دریافت تقدیرنامه ازریاست پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، به پاس تحقیقات ومطالعات زنان در بزرگداشت روز زن، 1393
 • دریافت تقدیرنامه از فرمانداری جیرفت، به پاس مسئولیت به عنوان دبیری اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، 18/11/1392
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس انجمن ایرانی تاریخ ، به عنوان مسئولیت برگزاری کنگره به عنوان دبیر اجرائی کنگره ملی تاریخدانان در جیرفت، 18/11/1392
 • دریافت تقدیرنامه از دبیر علمی سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، به پاس مسئولیت برگزاری سمینار به عنوان دبیر اجرائی/ تهران/30/9/1392
 • تقدیرنامه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار/ رئیس کمیته علمی کنگره بین المللی پژوهشی پیش کنگره و کنگره بین المللی استاد شهریار / بنیاد شهریار/20 اردیبهشت1392
 • تقدیرنامه از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي، عضویت در کمیته علمی نشست بررسی زندگی و آثار علمی علامه عبدالعلی بیرجندی/ 1391
 • تقدیرنامه ارائه سخنرانی و حضور در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، پاریس /1391
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 1سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آذر1390.
 • برنده جایزه Barbara " Penny " Kanner Prize از بنیاد تحقیقاتی وآکادمیک Western Association of Women Historiansبرای مشارکت در نگارش کتاب Contesting Archives : Finding Women in the ources از دانشگاه سنت باربارا کالیفرنیا/ آمریکا 2011.
 • تقديرنامه ارائه مقاله به صورت پوستر/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و بسیج اساتید خوزستان. 8/12/1389
 • رتبه اول پژوهشگربرگزیده سال و دریافت لوح تقدیر پژوهشی مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و3 سکه بهار آزادی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 5/10/1389
 • دريافت جايزه(3سكه بهارآزادي) و تقديرنامه براي كسب رتبه دوم مقاله پژوهشي تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدار گرایانه سینمای غرب مطالعه موردی: فرهنگ رضوی/ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي 14/7/1389
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه الزهرا/ سال های1384 الی 1388.
 • دریافت تقدیرنامه وجایزه پژوهشگر برتر واستعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا/ سال های 1385 الی1388.
 • پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و دریافت جایزه و لوح تقدیر/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری/سال های 1378 الی 1389
 • احراز رتبه اول در آزمون ورودی دکتری (1383)
 • دریافت تقدیرنامه پژوهشی و جایزه برای طرح پژوهشی« نگاهی به امورخیریه دردوره قاجاریه »، از طرف دبيرخانه انتخاب پژوهش های فرهنگی سال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی 1383
فعالیت های اجرائی
 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1375- 1378
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1377- 1389
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ 1389 تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1380 تا کنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ 1387 تا کنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از 2006 تا کنون
 • عضو وابسته The Global Ethics Forum از 2010 تا کنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند 1383
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد وکتاب های تاریخی سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن 7 تا 13 / تهران آذر 1388
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی فارس درجنگ جهانی اول / شیراز آبان 1389
 • مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی اسناد و کتاب های تاریخی همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها- راهکارها/ تهران آذر 1389
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • مسؤل کمیته بین الملل سمینار بین المللی زن در جهان اسلام سده های 19 و20 / تهران 1390
 • عضو هیاًت علمی و کمیته داوران همایش ملی سیر تاریخی تشیع در آذربایجان با تاکید بر منطقه اردبیل، اردبیل 1390
 • عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش ایران و جنگ جهانی دوم / تهران 1390
 • عضو کمیته داوران فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی/ 1386 تا کنون
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ انجمن ایرانی تاریخ/ 1389 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا / 1388 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی گنجینه اسناد/ 1386 تا کنون
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی
 • عضو کمیته داوران مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان
 • عضو وابسته (International union for the scientific study of population (Iussp از 2012
 • عضو هیات علمی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی/ بیرجند 1391
 • دبیر علمی نشست تخصصی نکوداشت علامه نظام الدین عبدالعلی بیرجندی، تهران، اسفند1391.
 • دبیر علمی نشست تخصصی پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ایران، تهران، 17 اردیبهشت 1392.
 • مسئول کمیته علمی کنگره بین المللی بزرگداشت شهریار،18 اردیبهشت 1392، تهران
 • دبیر اجرائی ششمین سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، تهران، 27 و28 آذرماه 1392
 • دبیر اجرائی دومین کنگره ملی تاریخدانان، بهمن 1392.
 • دبیرعلمی سمپوزیوم بین المللی ایران درآستانۀ جنگ جهانی اول، ازاولتیماتوم روس تا توپ پروس(1910–1914)، تهران، 16 مهر 1392.
 • دبیر علمی سمینار بین المللی یکصدمین سال جنگ جهانی اول، ایران در محاربۀ عالم سوز، مهر 1393، تهران.
 • عضو هیئت علمی همایش اسناد ایرانی، تهران. آذر 1392.
 • دبیر اجرایی انجمن ایرانی تاریخ ، خرداد 1393 تا کنون
 • مسئول کمیته بین الملل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، تیر1393 تا کنون

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir