پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هندوستان

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

مرکز اسناد فرهنگی آسیا و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

با همکاری پژوهشکده زبان و ادبیات و مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی برگزار می‌کند:

 

پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هندوستان

 

زمان: دوشنبه 9 اردیبهشت 98

ساعت: 13:30 تا 15:30

سالن اندیشه


مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir