فراخوان همایش ملی (آیین ، صلح وحدت و تنوع فرهنگی) 7 اسفند ماه 1397

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

 

همایش ملی آیین صلح وحدت و تنوع فرهنگی

جهت دریافت فراخوان اینجا را کلیک کنید

 

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir