آشنایی با مرکز

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

 

آشنایی با مرکز اسناد فرهنگی آسیا

به منظور شناساندن گنجینههای فرهنگی و هنری ملل واقوام آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، از طریق شناسایی، گردآوری، طبقهبندی و انتشار اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک ذیربط و تشویق و کمک به پژوهشها و مطالعات فرهنگی و هنری جوامع آسیایی و همچنین گسترش تبادل علمی-فرهنگی-هنری بین آن ها، مرکزی تحت عوان «مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظارت یونسکو در تهران در سال ۱۳۵۶ در ایران تأسیس و آغاز به کار نمود .

شایان ذکر است ایجاد مرکز اسناد فرهنگی آسیا در ایران بر اساسِ پیشنهادی به کمیتهی بینالدولی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا، اندونزی به سال ۱۹۷۳ در زمینهی سیاستهای فرهنگی مطرح گردید. آنگاه در سال 1975،توسط کمیسیونهای ملی یونسکو در آسیا در دهلینو، مورد تأیید قرار گرفت. سپس به استناد بند ۴ اصلاحی از ماده هفتم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دیماه ۱۳۵۵در تهران تأسیس گردید.

مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظارت یونسکو در تهران که در زبان فارسی به اختصار «مرکز اسناد فرهنگی اسناد آسیا» نامیده شد، فعالیت خود را- به عنوان یک مرکز بینالمللی و با اعتبارات مستقل و بر اساس برنامهی تنظیمی مصوب جلسهی مورخ چهارم تیرماه ۱۳۵۶ هیئت امنای مرکز- آغاز نمود. بودجه آن نیز توسط مالی از وزارت فرهنگ و هنرِ وقت تأمین میگردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مرکز ابتدا تحت نظارت وزارت فرهنگ و فرهنگ اسلامی و سپس از اواسط دههی ۶۰ خورشیدی، زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. در اجلاس ۱۹۹۱ یونسکو هم ، بر ادامهی فعالیتهای این مرکز تأکید شد.

پژوهشگران و متخصصانی که طی سالیان گذشته ریاست مرکز را به عهده داشتند آقایان : دکتر محمد علی فتح الهی ، مرحوم محمودشالچی طوسی ،دکتر رامین خانبگی ، دکترسیروس نصراله زاده و دکتر حمید تنکابنی.

هماکنون این مرکز با ساختاری مشخص و مصوب، بر اساس اساسنامه اولیهی خود از مراکز مربوط به یونسکو، با حمایت مالی و پرسنلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در زیرمجموعه آن قرار دارد.

هدف اصلی این مرکز ، همسو با فعالیتهای پیشین، با در نظر گرفتن نیازهای علمی،فرهنگی و پژوهشی عصر حاضر و همچنین تحقق هر چه بیشتر اهداف یونسکو،شناساندن اسناد فرهنگی ملل، اقوام آسیایی به یکدیگر و جهانیان از طریق گردآوری، شناسایی، طبقهبندی، اشاعه و آگاهی بخشی عمومی و تخصصیِ اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک یاد شده و همچنین کمک به پژوهشها و گسترش تبادل علمی (آموزشی-پژوهشی) و فرهنگی بین جوامع آسیاییاعلام شده است.

مرکز اسناد فرهنگی آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طرح راهبردی پنج ساله خود را با عنوان ))صلح و جهان عاری از خشونت(( برگزیده و اهداف ذیل را در دستور کار قرار داده است.

1- ایجاد رابطهی علمی- پژوهشی در زمينه صلح و جهان عاري از خشونت در4 حوزه تخصصي مركز اسناد فرهنگي آسيا،شامل طرح های پژوهش در زمینه ی سندپژوهی و نسخه پژوهی،کتاب شناسی و مطالعات تطبیقی.

2- انجام تحقيقات كاربردي براي تسهيل ارتباط بين فرهنگي در منطقه و حل نيازهاي مشترك ملل آسیایی

3- تاسيس پايگاه اطلاعاتي در دو بخش آموزش و پژوهش مجازي

4- احيا و توسعه كتابخانه و آرشيو مرجع در مطالعات فرهنگي آسيا

5- طرح مشترك در حوزه هاي آموزش و پژوهش و مبادلات منابع و اسناد

6- ايجاد ارتباطات علمي و جذب مشاركت تحقيقاتي با مراكز، نهاد هاو فرهنگستانهاي حوزه ايران فرهنگي

۷- گسترش فعاليت هاي علمي و انتشاراتي با نهاد هاي علمي جهان اسلام

8- بهره گيري از نتايج تحقيقات و آراي فرهنگي محققان كشور، منطقه و جهان

فعاليتهاي انجام شده در سال 93 توسط مركز شامل:

- چاپ 2 جلد کتاب باعنوان مجموعه ی قصه های ملل،( قصه هاي عاميانه مردم كره و برادران خوشحال) با آرزوی صلح پایدار در جهان توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری نشر اشاره

- طرح بررسي شروط ضمن عقد در نكاح نامه هاي دوره قاجار (در دست انجام)

- تصويب طرح جغرافياي قفقازيه (در دست انجام)

- تهيه طرحنامه بررسي مفهوم صلح در مكاتب فكري آسيا

- راه اندازي آزمايشي پايگاه اطلاعات رساني مركز اسناد فرهنگي آسيا

- همكاري عضو هيات علمي مركز براي ترجمه پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

- انتشار لوح فشرده انتشارات مركز شامل 50عنوان كتاب با نام كارنامه نشر(1355-1390)

- تدوين برنامه راهبردي پنج ساله مركز اسناد فرهنگي آسيا

- چاپ و پذيرش شش عنوان مقاله علمي _ پژوهشي

- كسب جايزه جهاني تهران در بخش برترين هاي پژوهش و نوآوري

- برگزاري جلسات سخنراني

- انجام مكاتبات و نشست ها يي در جهت ايجاد همكاري چند جانبه فرهنگي با مراكز از جمله يونسكو ،رايزني هاي فرهنگي،پژوهشكده مردم شناسي ميراث.

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir