• 52a8b7fe0dcb991ed1b197933bcd4fff.jpg

  52a8b7fe0dcb991ed1b197933bcd4fff.jpg

 • 9865e75827be53855980ed0aa37eb569.jpg

  9865e75827be53855980ed0aa37eb569.jpg

 • 187c714968c3aac1c8db23dd08999a34.jpg

  187c714968c3aac1c8db23dd08999a34.jpg

 • 628a0bd360b91867d51a4d7c1b66cf8b.jpg

  628a0bd360b91867d51a4d7c1b66cf8b.jpg

تازه های نشر

کتابخانه مرکز

نسخ خطی

بانک های اطلاعاتی

 

 

سخنرانی ها و نشست ها

 

اخبار آتی

منطقه خاورمیانه آسیایی

منطقه آسیای میانه و قفقاز

منطقه آسیای دور

منطقه شبه قاره و جنوب شرق آسیا

رونمایی از کتاب دوستی به مثابه جهان بینی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

این مراسم روز سه شنبه سوم بهمن 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ساعت 16 - 18 برگزار خواهد شد.

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir