دانلود کتابهای مرکز اسناد آسیا

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

کتابهای منتشره مرکز اسناد آسیا


 

ارمنیان، نوشته سیراربی درنرسسیان، ترجمه مسعود رجب نیا، 1357

اصطلاحنامه توسعه فرهنگی،نوشته ژان ویت ، ترجمه ناصر پاکدامن، 1358

اصطلاحنامه عدم اطلاع رسانی و دکومانتاسیون، ترجمه محمدحسین دانشی، عبدالحسین آذرنگ، تهران، 1357

تعریف‏ ها ومفهوم فرهنگ، ترجمه داریوش آشوری، 1357

جنبه‏‏ های نظری علم کتابداری

خراسان وماوراء النهر، آ. بلینتکی، ترجمه دکتر پرویز ورجاوند، تهران، 1371

خطای نامه، نوشته ایرج افشار، 1357

راهنمای نمایه‏ سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی..، نوشته دومینیک سن ویل، ترجمه عبدالحسین  آذرنگ، 1356

سازمان‏ های فرهنگی ایران، فعالیت مرکز اسناد فرهنگی آسیا، مهر 1354

سخن بودا طراحی از تعلیم بودا، نیا نه تی لوگا، ترجمه پاشائی، 1358

سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی به روسیه، نوشته میرزا محمدهادی شیرازی، به کوشش محمد گلبن

شیوه بهره گیری از کتابخانه، نوشته عباس حّری، پاییز 1356

عروسک‏های خیمه شب بازی و نقش آنها در اجتماع،نوشته ساویتری شیوا لینگاپا، ترجمه علی آقا بخشی، 1357

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران، نوشته احمد تابش/باقر حجازی، دوره اول ، شماره دوم 1355

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1 ، نوشته احمد تابش، دوره دوم ، شماره دوم ، تابستان 1356

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1 و 1، نوشته احمد تابش/ باقر حجازی، دوره اول ، شماره اول 1355

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1و 3، نوشته احمد تابش/محمود رهبر عربانی، دوره اول ، شماره سوم 1355

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران  2، دوره دوم شماره 1-4- ، 1356

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران  4، نوشته احمد تابش، دوره دوم ، شماره چهارم زمستان 1356

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 5، دوره پنجم ، شماره اول ، 1359

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران3،  نوشته احمد تابش ، دوره دوم ، شماره سوم ، 1356

فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران، دومینیک سن ویل، دکتر محمد نجاری، دکتر سیاوش مرشدی،1356

قصه های ملل 1 برادران خوشحال، نوشته بردی کربابایف، ترجمه دکتر محمد نجاری، دکترسیاوش مرشدی،1359

قصه‏ های عامیانه مردم کره نوشته زونگ این سوب، ترجمه دکتر محمد نجاری، دکتر سیاوش مرشدی، 1359

قواعد فهرست نویسی و رده بندی ساده مواد غیر چاپی،نوشته فریدون حاذق، 1356

کتاب و پدیده کم رشدی، نوشته هوشنگ ابرامی، 1357

کتابشناسای زبان و خط، نوشته محمد گلبن، 1356

کتابشناسی تئاتر و سینما، نوشته شیرین تعاونی(خالقی) تهران 1355

کتابشناسی رسانه‏ های گروهی،نوشته مهین دستمالچی، تهران 1356

کتابشناسی موسیقی،نوشته ویدا مشایخی، تهران 1355

کتابشناسی موضوعی ایران،نوشته حسین بنی آدم، 1358

کتابشناسی هنر،ترجمه عباس مافی، تهران 1355

نگاهی به سرزمین تاریخ جامعه و فرهنگ چین،نوشته داریوش آشوری، 1358

نمایه موضوعی کتاب‏های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، ترجمه مهناز ملکی معیری، 1357

هنرهای نمایشی سنتی و وسایل ارتباط جمعی در ژاپن جمهوری کره و فیلپین، ترجمه محمدتقی فرامزی، 1357

DEPARTEMENT DES MANUSCRITS

MARIONEETTES AND THEIR ROLEIN SOCIETY

PRESERVATION AND PRESENTATION

RAMAYANA IN THE ARTS OF ASTA

SEMINAR ON CULTURAL PLANNINC IN ASIA

TRADITIONAL PERFORMINC

TRADTTIONAL PERFORMINC ARTS THROUCH

 

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir