You are here: صفحه اصلی

مراكز فرهنگي آسيا

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

با بهره‌گیری از یاری های وزات علوم، تحقیقات و فناوری و در ارتباط باسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور شناساندن میراث فرهنگی و معرفی و ترویج فرهنگ کشورهای آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، در جهت گردآوری و طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات مربوط به کلیه اسناد و مدارک فرهنگی و تشویق و کمک به پژوهش ها و بررسی های فرهنگی و هنری ملل آسیایی و همچنین گسترش تعامل علمی و فرهنگی و هنر میان کشور های آسیای مرکزی به نام مرکز اسناد فرهنگی آسیا در تهران با نام:Asian Cultural Documentation Center For Unesco- Tehran= ACDCUگشایش یافت.

فعالیت های این مرکز به دنبال کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای آسیایی در اندونزی  (1973) و کمیسون های ملی یونسکو در آسیا در دهلی (1975)، در سال 1976 در تهران آغاز و 3 اجلاس 1991 یونسکو بر ادامه فعالیت های مرکز تأکید شد.

 

اهداف مرکز اسناد فرهنگی آسیا:

این مرکز برای دستیابی به اهداف خود فعالیت های ذیل را دنبال می‌کند:

1ـ ایجاد رابطه علمی با یونسکو و مؤسساتی که به نحوی در زمینة فرهنگ آسیا فعالیت دارند.

2ـ پژوهش، بررسی و مطالعه درباره ی اسناد و جلوه‌های فرهنگ ملل آسیایی و کمک به انتشار آثار ارزشمند دانشمندان در این زمینه.

3ـ برگزاری سخنرانی ها، سمینارها، کنگره‌ها و نمایشگاه در زمینه ی فرهنگ آسیا.

4ـ کمک به تربیت پژوهشگران در موارد یاد شده.

5ـ انتشار کتابشناسی ویژة زمینه‌های فرهنگی آسیا.

6ـ دعوت از متخصصان آسیایی به منظور ایجاد و تحکیم روابط و همکاری در زمینه ی اهداف مرکز.

7ـ راهنمایی و کمک به پژوهشگران در زمینة پژوهشهای فرهنگی مربوط به میراث مشترک کشورهای آسیایی به نحوی که به تفاهم و صلح در آسیا کمک کند.

8ـ تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل و ذخیرة اطلاعات مربوط به فرهنگ آسیا

9ـ به انجام رساندن سایر فعالیتها و کوششهایی که مرکز را به شکلی در رسیدن به اهداف خود یاری ‌کند.

 

فعالیت های مرکز اسناد فرهنگی آسیا:

این مرکز در دوران فعالیت خود موفق به اقداماتی گردیده است که اهم آن فعالیت ها به شرح ذیل است:

1ـ مطالعه و بررسی نهادهای مرتبط: به منظور بهره‌گیری از فرآیند امور در سازمانها و نهادهای مرتبط و در نهایت احصای روش هایی که در احیای مرکز مؤثر باشند، ضمن مطالعه و بررسی شرح وظایف و اختیارات نهادهای ذیربط، حضوراً با مسئولیت و کارشناسان ملاقات، تا در خلال معرفی مرکز و استفاده از تجارب و راهنمایی ها، نحوه و توان مساعدت آن ها، مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمیم این روند در مورد مؤسسات و سازمانهای فرامرزی به ویژه در آسیا از اولویت برنامه‌های آینده می‌باشد.

2ـ برگزاری سمینار برنامه‌ریزی فرهنگی آسیا در سال 1355

3ـ برگزاری سمینار تخصصی شبکه اطلاع رسانی فرهنگی در آسیا و اقیانوسیه در سال 1357

4ـ برگزاری نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا

5ـ برگزاری نمایشگاه و سمینار تاریخ خط در شرق اسلامی

6ـ فراهم آوردن موجبات برگزاری سمینار نقش فرهنگ اسلامی در شکل‌گیری هویت آسیائی.

7ـ همکاری‌های بین‌المللی: مرکز اسناد فرهنگی آسیا در جهت همکاریهای فرهنگی و ایجاد ارتباط با کشورهای آسیایی، کشورهای آسیای میانه، با همکاریهای متقابل فرهنگی فرهنگ و هنر ملل آسیایی

8- همکاری با میراث ناملموس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری- تحت نظارت یونسکو

9- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در آسیا

10-انتشارات مرکز: در زمینه ی فعالیت های انتشاراتی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا موفق به انتشار حدود 39 عنوان کتاب گردیده است

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir