دانلود کتابهای مرکز اسناد آسیا

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

کتابهای منتشره مرکز اسناد آسیا


 

ارمنیان

اصطلاحنامه توسعه فرهنگی

اصطلاحنامه عدم اطلاع رسانی ودکومانتاسیون

تعریف‏ ها ومفهوم فرهنگ

جنبه ‏‏‏های نظری علم کتابداری

خراسان وماوراء النهر

خطای نامه

راهنمای نمایه‏ سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی درکش

سازمان‏ های فرهنگی ایران

سخن بودا طراحی از تعلیم بودا

سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی ایلچی به روسیه

شیوه بهره گیری از کتابخانه

عروسک‏های خیمه شب بازی و نقش آنها در اجتماع

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1 و 1

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 1و3

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 2

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 4

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران 5

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران3

فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران

قصه های ملل 1 برادران خوشحال

قصه‏ های عامیانه مردم کره

قواعد فهرست نویسی و رده بندی ساده مواد غیر چاپی

کتاب و پدیده کم رشدی

کتابشناسای زبان و خط

کتابشناسی تئاتر و سینما

کتابشناسی رسانه‏ های گروهی

کتابشناسی موسیقی

کتابشناسی موضوعی ایران

کتابشناسی هنر

نگاهی به سرزمین تاریخ جامعه و فرهنگ چین

نمایه موضوعی کتاب‏های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان

هنرهای نمایشی سنتی و وسایل ارتباط جمعی در ژاپن جمهوری کره و فیلپین

DEPARTEMENT DES MANUSCRITS

MARIONEETTES AND THEIR ROLEIN SOCIETY

PRESERVATION AND PRESENTATION

RAMAYANA IN THE ARTS OF ASTA

SEMINAR ON CULTURAL PLANNINC IN ASIA

TRADITIONAL PERFORMINC

TRADTTIONAL PERFORMINC ARTS THROUCH

 

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir