• 52a8b7fe0dcb991ed1b197933bcd4fff.jpg

  52a8b7fe0dcb991ed1b197933bcd4fff.jpg

 • 9865e75827be53855980ed0aa37eb569.jpg

  9865e75827be53855980ed0aa37eb569.jpg

 • 187c714968c3aac1c8db23dd08999a34.jpg

  187c714968c3aac1c8db23dd08999a34.jpg

 • 628a0bd360b91867d51a4d7c1b66cf8b.jpg

  628a0bd360b91867d51a4d7c1b66cf8b.jpg

تازه های نشر

کتابخانه مرکز

نسخ خطی

بانک های اطلاعاتی

 

 

سخنرانی ها و نشست ها

 

اخبار آتی

منطقه خاورمیانه آسیایی

منطقه آسیای میانه و قفقاز

منطقه آسیای دور

منطقه شبه قاره و جنوب شرق آسیا

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir